Jak zostać specjalistą HR: opis stanowiska i umiejętności | gomediajobs.com (2023)

Rozwój firmy w dużej mierze zależy od jej zasobów ludzkich. Zatrudnieni właściwi ludzie mogą wnieść znaczący wkład w organizację, zwiększając produktywność, poprawiając morale zespołu i napędzając innowacje. Z drugiej strony, jeśli zatrudni się niewłaściwych ludzi, mogą oni podważyć kulturę firmy, wywołać konflikty między członkami zespołu i zmniejszyć produktywność.

Niezbędne jest zatem posiadanie specjalisty HR, który potrafi wskazać odpowiednich kandydatów na każde stanowisko i zadbać o to, by proces rekrutacji przebiegał bezproblemowo. Mogą udzielać wskazówek, jak organizować przeglądy wyników, zapewniać programy szkoleniowe i zapewniać zgodność z przepisami prawa pracy. Posiadanie doświadczonego specjalisty HR może mieć duże znaczenie dla sukcesu organizacji.

kroki, jak zostać

 1. Zdobądź tytuł licencjata.Większość pracodawców wymaga od specjalistów HR posiadania tytułu licencjata w dziedzinach takich jak ekonomia, zasoby ludzkie lub stosunki przemysłowe. Programy zazwyczaj obejmują kursy z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, zatrudniania i zarządzania.
 2. Ukończ staż.Wiele szkół oferuje staże lub programy współpracy, które pozwalają uczniom zdobyć doświadczenie w tej dziedzinie. Te staże mogą zapewnić cenne praktyczne doświadczenie i pomóc uczniom w budowaniu ich sieci kontaktów.
 3. Uzyskaj profesjonalny certyfikat.Certyfikacja zawodowa nie zawsze jest wymagana, ale może pomóc wykazać się doświadczeniem i dać kandydatom przewagę na rynku pracy. Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi oferuje certyfikat Professional in Human Resources (PHR), który wymaga od kandydatów zdania egzaminu. Instytut Certyfikacji Zasobów Ludzkich (HRCI) oferuje również szereg certyfikatów w obszarach takich jak wynagrodzenia i świadczenia oraz relacje pracownicze.
 4. Zysk doświadczenia.Wielu pracodawców woli zatrudniać specjalistów HR, którzy mają już doświadczenie w tej dziedzinie. Stanowiska na poziomie podstawowym mogą obejmować takie role, jak asystenci HR lub rekruterzy. Role te mogą zapewnić cenne doświadczenie w tej dziedzinie i pomóc kandydatom w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do rozwoju ich kariery.
 5. Gnić.Budowanie silnej profesjonalnej sieci jest ważne w każdym poszukiwaniu pracy. Oprócz udziału w targach pracy i korzystania z internetowych tablic ogłoszeń, specjaliści mogą łączyć się z rówieśnikami i mentorami za pośrednictwem organizacji zawodowych, takich jak Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRMA).

Zdolność do utrzymania się na szczycie i osiągania dobrych wyników w dzisiejszym konkurencyjnym świecie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Obejmuje to nadążanie za zmieniającymi się trendami w twoim zawodzie, utrzymywanie porządku, ustalanie priorytetów zadań i naukę delegowania. Znajomość najnowszych technologii, trendów i praktyk pozwala podejmować świadome decyzje i wyprzedzać konkurencję.

Bycie zorganizowanym i posiadanie systemu śledzenia zadań pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów. Ponadto możliwość ustalania priorytetów zadań na podstawie pilności i ważności pomaga zapewnić, że ważne zadania zostaną wykonane w pierwszej kolejności. Wreszcie, nauczenie się delegowania zadań osobom, które najlepiej nadają się do danego zadania, może pomóc uwolnić czas i zasoby na inne zadania.

Wszystkie te jednostki razem pomogą wszystkim wyprzedzać i działać w dzisiejszym świecie.

(Video) Czym zajmuje się dział HR? | #dajsiępoznać w rekrutacji

Może będziesz chciał to sprawdzićSpecjalista ds. płac,Kierownik ds. Zasobów Ludzkich, JGeneralny HRalternatywny.

Opis pracy

 1. Opracowywanie i utrzymywanie polityk i procedur HR.
 2. Zarządzaj aktami pracowników zgodnie z polityką firmy i wymogami prawnymi.
 3. Udziel wskazówek w kwestiach związanych z relacjami z pracownikami.
 4. Wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji.
 5. Monitoruj zarządzanie wydajnością
 6. Koordynacja programów szkoleń i rozwoju pracowników.
 7. Monitorowanie bezpieczeństwa pracy i przestrzegania standardów pracy
 8. Przeprowadź analizę wynagrodzeń i wynagrodzeń.
 9. Przejrzyj i edytuj listę płac
 10. Przeprowadzaj przeglądy wydajności pracowników.
 11. Rozwiązywanie konfliktów i kwestii dyscyplinarnych.
 12. Monitorowanie obecności pracowników i wniosków urlopowych.
 13. Generuj raporty dotyczące wskaźników HR i innych danych HR

mieć umiejętności i kompetencje

 1. Znajomość zasad i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
 2. Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 3. Znajomość pakietu Microsoft Office i innego oprogramowania HR
 4. Umiejętność planowania, organizowania i ustalania priorytetów zadań.
 5. Dbałość o szczegóły i dokładność.
 6. Umiejętność zachowania poufności i postępowania z poufnymi informacjami.
 7. Zrozumienie obowiązujących przepisów prawa pracy, przepisów i procedur
 8. Umiejętność budowania relacji ze wszystkimi poziomami organizacji.
 9. Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
 10. Udowodniona umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.
 11. Możliwość wykonywania wielu zadań jednocześnie

Silne umiejętności komunikacyjne są najważniejszą umiejętnością specjalisty ds. Zasobów ludzkich. Dobra komunikacja jest niezbędna do skutecznego przekazywania informacji pracownikom, menedżerom i innym interesariuszom. Pomaga to budować zaufanie i zaangażowanie w organizacji oraz zapewnia, że ​​wszyscy są na bieżąco ze zmianami, przepisami i politykami.

Silne umiejętności komunikacyjne są również potrzebne do mediacji między pracownikami a przełożonymi i rozwiązywania konfliktów. Będąc w stanie wysłuchać i zrozumieć obie strony sytuacji, specjalista ds. zasobów ludzkich może zapewnić wskazówki i wsparcie, które mogą prowadzić do bardziej produktywnego i harmonijnego środowiska pracy. Umiejętności komunikacyjne są potrzebne, aby skutecznie zatrudniać i wdrażać nowych pracowników, przeprowadzać oceny wydajności i zapewniać szkolenia.

Wszystkie te działania są niezbędne, aby pomóc organizacji osiągnąć jej cele i cele.

Zastępca Koordynatora ds. Zasobów Ludzkich,Architekt Rozwiązań Kapitału Ludzkiego, JPracownicy działu HRTo są powiązane oferty pracy, które mogą Ci się spodobać.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej

 • Jak w przeszłości radziłeś sobie z trudnymi kwestiami personalnymi?
 • Jakie masz doświadczenie w rekrutacji i przedstawianiu kandydatów?
 • Jak być na bieżąco z trendami i najlepszymi praktykami HR?
 • Jakie wyzwania napotkałeś podczas opracowywania polityk i procedur HR?
 • Opisz swoje podejście do zarządzania wydajnością i rozwoju pracowników.
 • W jaki sposób zapewniacie zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami?
 • W jaki sposób przyczyniłeś się do stworzenia pozytywnego środowiska pracy?
 • Jak radzisz sobie ze skargami lub zażaleniami pracowników?
 • W jaki sposób zapewniasz, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i dopasowani?
 • Jakich strategii używasz, aby motywować i zatrzymywać największe talenty?
 1. System śledzenia wnioskodawców (ATS).Aplikacja używana przez pracodawców do śledzenia wniosków o pracę i zarządzania nimi. (Przykład: Jobvita)
 2. Oprogramowanie do sprawdzania przeszłości.Oprogramowanie do sprawdzania przeszłości potencjalnych nowych pracowników. (np.: GoodHire)
 3. Oprogramowanie wprowadzające.Oprogramowanie usprawniające proces wdrażania nowych pracowników. (np. BambooHR)
 4. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością.Oprogramowanie do śledzenia wydajności i postępów pracowników. (np. Trakstar)
 5. Portal samoobsługowy dla pracowników.Bezpieczny portal internetowy, który umożliwia pracownikom dostęp do własnych plików osobistych oraz wprowadzanie zmian lub aktualizacji. (na przykład: ADP)
 6. Oprogramowanie Lohn.Oprogramowanie do przetwarzania płac i zarządzania podatkami pracowników. (np.: lubię)
 7. System zarządzania nauczaniem (LMS).Oprogramowanie do tworzenia, dostarczania i śledzenia programów szkoleń i rozwoju pracowników. (np. kamień węgielny)
 8. Badania zaangażowania pracowników.Ankiety mierzące satysfakcję i zaangażowanie pracowników. (np. CultureAmp)

Profesjonalne organizacje, które warto znać

 1. Towarzystwo Zarządzania Personelem (SHRM)
 2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Publicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (IPMA-HR)
 3. świat w pracy
 4. Amerykańskie Stowarzyszenie Płac (APA)
 5. Krajowe Stowarzyszenie Pracowników (NHRA)
 6. Międzynarodowa Fundacja Planów Świadczeń Pracowniczych (IFEBP)
 7. Instytut Zasobów Ludzkich (RSI)
 8. Krajowe Stowarzyszenie Uniwersytetów i Pracodawców (NACE)
 9. Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania (AMA)
 10. Instytut Zarządzania Stosunkami Pracy (ERMI)

My też mamymenedżer kapitału ludzkiego,Asystent szefa sztabu, JAnalityk Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkimraporty z pracy.

(Video) 7 NAJLEPIEJ PŁATNYCH ZAWODÓW

wspólne ważne terminy

 1. Rekrutacja.Proces znajdowania i przyciągania do organizacji wykwalifikowanych kandydatów do pracy.
 2. powstanie i rozwój.Proces wyposażania pracowników w wiedzę, umiejętności i zdolności potrzebne do skutecznego wykonywania swoich ról.
 3. zarządzanie wydajnością.Proces wyznaczania celów, oceny wydajności i przekazywania informacji zwrotnych pracownikom, aby pomóc im w doskonaleniu i osiąganiu celów.
 4. stosunki pracy.Relacje między pracodawcą a jego pracownikami, w tym komunikacja, rozstrzyganie sporów i rozpatrywanie skarg.
 5. Odszkodowanie.Nagrody i korzyści ekonomiczne przyznawane pracownikom za ich pracę. Obejmuje pensje, premie, ubezpieczenie zdrowotne, urlopy i inne.
 6. prawa pracy.Przepisy regulujące miejsce pracy, takie jak ustawa o sprawiedliwych standardach pracy, która określa płace minimalne i wynagrodzenie za nadgodziny.
 7. różnorodność.Włączenie osób z różnych środowisk, kultur, płci, zdolności i wieku w miejscu pracy.
 8. Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA).Agencja federalna, która ustala i egzekwuje standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

wspólne pytania

Jakie kwalifikacje są potrzebne, aby zostać specjalistą ds. zasobów ludzkich?

Specjalista ds. Zasobów ludzkich zazwyczaj wymaga tytułu licencjata z zarządzania zasobami ludzkimi, administracji biznesowej lub pokrewnej dziedziny.

Jakie są obowiązki i obowiązki pracownika działu kadr?

Specjalista ds. zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi zatrudnienia, rekrutację i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami oraz opracowywanie strategii mających na celu poprawę morale pracowników.

Jakich umiejętności potrzebujesz, aby odnieść sukces jako specjalista HR?

Specjaliści HR wymagają doskonałych umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i organizacyjnych, a także zdolności do wielozadaniowości i orientacji na szczegóły.

Ile lat doświadczenia jest zwykle wymagane na profesjonalne stanowisko HR?

Ogólnie rzecz biorąc, większość pracodawców wymaga co najmniej dwuletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub w pokrewnej dziedzinie na stanowisko Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich.

Jaka jest średnia pensja pracownika działu kadr?

Według Bureau of Labor Statistics średnia pensja specjalisty ds. Zasobów ludzkich wynosi 62 271 USD rocznie.

Jakie zawody są związane ze specjalistą ds. Zasobów ludzkich?

 • Dyrektor ds. pozyskiwania talentów
 • Specjalista ds. Zgodności z Zasobami Ludzkimi
 • Specjalista w doskonaleniu wydajności człowieka
 • Koordynator pozyskiwania talentów
 • Dział kadr i płac
 • strateg kapitału ludzkiego
 • Partner biznesowy w zakresie zasobów ludzkich
 • Stażysta. Zasoby ludzkie
 • Menadżer Systemów Informacyjnych Kadr
 • Analityk wynagrodzeń

zasoby internetowe

How to Become an HR Specialist: Job Description and Skills | gomediajobs.com (1)

Zrecenzowane i opublikowane przez Alberta

Przesłane przez naszego partnera

(Video) Najpopularniejsze Pytania na Rozmowie o Pracę

kategoria ludzka

(Video) 057 - Rekrutacja: opis stanowiska to za mało. Czyli co potrzebuje rekruter, agencja rekrutacyjna, ab

"Poprzedni

Jak zostać analitykiem zasobów ludzkich: opis stanowiska i umiejętności

Następny "

Jak zostać koordynatorem zasobów ludzkich: opis stanowiska i umiejętności

(Video) Początkujący menedżer - 3 porady dla zaczynających zarządzać | Krzysztof Sarnecki

Videos

1. 10 najczęstszych błędów w CV. Nie popełniaj ich!
(Szkola Kariery)
2. Stanowiska pracy w IT
(BePro)
3. Jak zostać liderem?
(Nerd Management)
4. Doskonalenie umiejętności kluczem do rozwoju firmy na rynku.
(Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku)
5. Podstawy rekrutacji i selekcji pracowników - certyfikowane szkolenie online
(SPD SZKOLENIA)
6. Zarządzanie HR w dużej organizacji | Aneta Pietrasiak, TTI | HR Podcast #37
(Owocowe Wtorki)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 09/28/2023

Views: 6183

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.